UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları

UNESCO evrensel değere sahip kültürel ve doğal sit alanlarını korumaya adanmış uluslararası bir kuruluştur. UNESCO tarafından tanınan kültür varlıkları, insanlık tarihinin başlangıcından yakın geçmişe kadar geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları  listesine yeni bir kültür ya da doğal varlığın eklenmesi, aynı zamanda bu varlığın korunma gerekliliğinin altını çizmektedir.

Uzun yıllar boyunca yerleşim yeri olarak kullanılması, sıra dışı mimarisi ve eşitlikçi sosyal düzeni ile dikkat çeken Çatalhöyük, 2012 yılında  UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları  listesine katılmıştır.

These sites are just 15 of over 1000 listed by UNESCO.

UNESCO tarafından listelenen 1000’den fazla alandan sadece 15 tanesi yukarıdaki resimde gösterilmiştir. 

Add new comment

main sponsors

Yapı Kredi

Koçtaş

Boeing

secondary sponsors

Konya Şeker

Shell